SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
VEZANE TEME
 
UZLET
 
Snažan rast dobiti Luke Bar u 2016.
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 05.04.2017. - 12:01:22
BAR - U 2016. godini Luka Bar je je, bez DOO-a, ostvarila dobit u iznosu od 1,33 miliona eura pri čemu su ukupni prihodi iznosili 9,71 miliona eura, a ukupni rashodi 8,38 miliona eura. Istovremeno, pretovar tereta je iznosio 1,2 miliona tona što je za 49 odsto više nego 2015. godine, pokazuje zvaničan Izvještaj o poslovanju barske kompanije.

Posmatrano zajedno, na konsolidovanom nivou, Luka Bar je sa DOO-ima ostvarila je, pored negativnog rezultata koji je za sva tri DOO-a ukupno iznosio 316.839 eura, pozitivan finansijski rezultat, dobit, u iznosu od million eura.

Podsjetimo, Luka Bar je stoprocentni vlasnik tri društva sa ograničenom odgovornošću: DOO „Hotel Sidro", DOO „Štivadorski poslovi" i DOO „Bezbjednosni i lučki poslovi".

Luka Bar je prošle godine ostvarila brodski pretovar od 1.209.187 tona raznih tereta, u čijoj stukturi učestvuju rasuti sa 68,97%, tečni sa 20,98%, ro-ro 9,68% i generalni sa 0,37%.

"U ovom periodu, ostvareni brodski pretovar je za 49% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok su ukupne manipulativne operacije veće za 61%", konstatuje s eu Izvještaju.

Posmatrano u odnosu na plan, brodski pretovar pokazuje povećanje za 10%, a ostvarene manipulativne operacije, u odnosu na planirane rast od 19%.

Ostvarena dobit u 2016.godini je za 4,22 puta veća od ostvarene dobiti u 2015.godini, dok su ostvareni rashodi, ove godine, pokriveni sa 90% ostvarenih prihoda, što je za 7,63 indeksna poena povoljnije od prošlogodišnjeg pokrića.