SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
MLEKO
 
Ministarstvo predlaže mere za bolji kvalitet mleka
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 25.02.2013. - 20:39:05
BEOGRAD - Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da je u toku vanredna kontrola farmi po otkupnim linijama sirovog mleka po spiskovima dobavljača sirovinske službe mlekara, i do sada je zatvoreno 12 farmi sa kojih se otkupljuje sirovo mleko i najavilo da će Vladi Srbije predložiti mere za podizanje kvaliteta mleka.
Te farme su zatvorene Rešenjem veterinarkog inspektora Ministarstva poljoprivrede zbog koncentacija aflatoksina koje su više od predviđenih Pravilnikom o dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za ishranu bilja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložiće Vladi Srbije da se farmama koje su isključene iz otkupnih linija podeli kukuruz iz robnih rezervi i to 300 kilograma po grlu muzne krave, kao i odgovarajuća količina zeolita u cilju poboljšanja kvaliteta stočne hrane na njima.

Takođe, vladi će biti predloženo da industrije mleka preuzmu svo mleko sa farmi, bez obzira na njegov kvalitet, a da ono mleko koje ne odgovara propisanim standardima predaju na tretiranje u skladu sa zakonom predviđenim načinom neškodljivog uklanjanja.

Ministarstvo će predložiti da se farmerima koji proizvode zdravo mleko takođe distribuira kukuruz iz robnih rezervi, i da im se prizna pravo na premije po predatom litru mleka bez obzira da li mleko ide u proizvodnju ili tretman neškodljivog uklanjanja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja dalju kontrolu farmi, fabrika stočne hrane, industrija mleka i gotovih proizvoda, navedeno je u saopštenju.