SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
IZGLEDI
 
Fitch: Stabilni izgledi za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije
Autor/izvor: SEEbiz / Tanjug
Datum objave: 04.05.2019. - 19:52:40
BEOGRAD – Rejting agencija Fitch Ratings potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou BB, a potvrđeni su i stabilni izgledi za njegovo dalje poboljšanje, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Prema oceni te agencije, odluka o potvrđivanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu ocene kontinuiteta ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga.

Agencija, takođe, ističe usidrenost inflacionih očekivanja i očekuje da će inflacija u Srbiji i u narednom periodu biti očuvana u granicama cilja NBS-a.

Pored očuvanja cenovne stabilnosti, Fitch navodi i povoljne trendove u bankarskom sektoru, u tom pogledu, agencija u svojoj odluci posebno naglašava adekvatnost kapitala bankarskog sektora, rezultate zabeležene na planu smanjenja problematičnih kredita i povoljne uslove kreditiranja koji doprinose rastu kreditne aktivnosti.

Prema oceni Fitcha, Srbija će u narednim godinama imati stabilan privredni rast, a kao glavne pokretače ističe oporavak tržišta rada, snažan priliv stranih direktnih investicija koji se povećava iz godine u godinu, rast kreditne aktivnosti, povoljne uslove kreditiranja i manje restriktivnu fiskalnu politiku u narednom periodu.

U prilog očuvanju makroekonomske stabilnosti, agencija navodi da se i u narednom periodu očekuje puna pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivom stranih direktnih investicija, kao i da u uvozu dominira oprema, što će za rezultat imati nastavak rasta izvoza u narednom periodu.

Kada je reč o fiskalnim kretanjima, Fitch u ovoj i narednoj godini očekuje dalje smanjenje javnog duga i uravnotežen budžet, uz rast kapitalnih investicija, povećanje plata i penzija i poresko rasterećenje rada.

Uzimajući u obzir postignute rezultate, Fitch ocenjuje da postoje stabilni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

Kada je reč o faktorima koji mogu uticati na odluku o povećanju kreditnog rejtinga, ova agencija u prvi plan stavlja dodatno ubrzanje privrednog rasta i njegovu održivost u srednjem roku, očuvanje makroekonomske stabilnosti, ubrzanje procesa strukturnih reformi i dalje smanjenje javnog duga, kaže se u saopštenju NBS.