SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
GODIŠNJI PREGLED BSE
 
Beogradska berza: BELEX15 u godini porastao 5,9%, najveći dobitnik Impol Seval
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 01.01.2018. - 13:57:00
Zadnja izmjena: 01.01.2018. - 14:06:57
BEOGRAD - Zajedno sa većinom indeksa razvijenih tržišta, koji ovih dana svakodnevno testiraju svoje istorijske maksimume, i indeksi Beogradske berze su poslednjeg trgovačkog dana 2017. godine zabeležili višegodišnje maksimalne vrednosti. 

Tako je indeks BELEX15 poslednjeg trgovačkog dana u 2017. godini dostigao dnevni maksimum od 763,39 poena – što je najviša vrednost ovog pokazatelja ostvarena u poslednjih šest godina, preciznije od 20. juna 2011. godine, dok je vrednost na zatvaranju, od 759,80 poena, najviša vrednost ovog pokazatelja zabeležena na kraju godine, još od poslednjeg trgovačkog dana 2007. godine. BELEX15 u 2017. godini beleži rat od 5,9 odsto.

Indeks BELEXline godinu je završio na nivou od 1.662,53 poena, što je njegov najbolji rezultat od 15. oktobra 2008. godine, a kao i indeks BELEX15, takođe beleži najvišu poslednju godišnju vrednost još od kraja 2007. 

Posmatrano po pojedinačnim akcijama srpskih kompanija koje ulaze u sastav indeksa Beogradske berze, ostvareni rezultati krajem godine pokazuju da je cena akcija izdavaoca Impol Seval a.d. Sevojno porasla za 43,18% na godišnjem nivou, a višeprocentni rast cena u odnosu na početak godine zabeležile su i akcije Aerodroma “Nikola Tesla” 29,41%, kao i akcije Jedinstva iz Sevojna, čije su akcije porasle za 29,27%. Akcije kompanije Impol Sevala su istorijski maksimum cene dostigle u avgustu tekuće godine, dok je decembar doneo i istorijski maksimalnu vrednost za akcije Aerodroma “Nikola Tesla”. Prema preliminarnim godišnjim rezultatima najtrgovanije akcije na Beogradskoj berzi u 2017. godini bile su akcije Energoprojekt holdinga. 

Dostizanje već davno zaboravljenih vrednosti domaćih indeksa poslednjeg trgovačkog dana predstavlja odličan završetak godine koja je, pored rasta cena zabeležila i značajan rast vrednosti prometa na domaćem tržištu kapitala Naime, kao i i kod vrednosti indeksa, ostvareni ukupan promet, najveći je u postkriznom periodu, još od 2008. godine, iako je dominantno ostvaren na tržištu obveznica.

Ponovna dominacija akcija u ukupnom prometu cilj je Beogradske berze u godinama pred nama. Upravo zato, ono što 2017. godinu dodatno čini uspešnom jeste pokretanje projekta  Serbia IPO Go!  u saradnji sa EBRD, a  čija bi realizacija trebalo da, posle sedam decenija, iznedri  prvu kompaniju koja bi dodatna finansijska sredstva obezbedila na tržištu kapitala u Srbiji, što je praksa u tržišnim, a posebno onim uspešnim, ekonomijama širom sveta.  

Na Beogradskoj berzi je godinu koja je na izmaku obeležio značajan rast vrednosti prometa, blagi rast vrednosti indeksnih pokazatelja na BELEX-u.

A ono što ovu godinu čini uspešnom jeste pokretanje projekta "Serbia IPO Go!" u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Ostvareni promet je, kako se navodi u saopštenju Beogradske berze, najveći u postkriznom periodu, još od 2008. godine. 
Na Berzi ističu da bi realizacija projekta "Serbia IPO Go!" trebalo da, posle sedam decenija, iznedri prvu kompaniju koja bi dodatna finansijska sredstva obezbedila na tržištu kapitala u Srbiji, što je praksa u tržišnim, a posebno onim uspešnim ekonomijama širom sveta. 

"Rast ukupnog prometa na Berzi u 2017. godini jeste značajan, ali ostvarenim rezultatima još uvek nismo zadovoljni. Referentna tržišta u regionu ostvarila su snažniji rast vrednosti indeksnih pokazatelja u odnosu na srpsko tržište, dok je, na primer, rumunsko tržište potuno stavljeno u funkciju razvoja domaće ekonomije, što je rezultovalo visokim stopama rasta BDP", kaže Siniša Krneta, direktor Beogradske berze. 

Rast prometa u Beogradu, kako navodi, baziran je dominantno na prometu državnim dužničkim hartijma od vrednosti, koje, iako kvalitetne, ne predstavljaju okosnicu berzanskog poslovanja. 

"Snažno radimo na tome da naredna godina donese nove tržišne materijale i novi pristup tržištu kapitala u Srbiji, od čega bi koristi trebalo da ima celokupno društvo, domaća privreda i investitori", dodao je Krneta. 

Aktivnosti Berze u 2017. godini bile su usmerene i na unapređenje regulatornog i poslovnog ambijenta u kojem bi se domaće tržište kapitala bliže integrisalo sa regionalnim tokovima, kao i na edukaciju domaćih privrednika o potencijalnim koristima inicijalne javne ponude (IPO) i izlaska na Berzu, i značaju korporativnog upravljanja. 

Kao jedan od najznačanijih planova za narednu godinu, na Beogradskoj berzi najavljuju početak saradnje s najboljom evropskom finteć kompanijom - estonskom kraudfanding platformom Funderbeam. 

Otpočinjanje ove vrste operacija u Srbiji pomoći će inovativnim domaćim malim, srednjim preduzećima, kao i startapovima da selektovanoj grupi specijalizovanih profesionalnih investitora, s jedne, i globalnoj investicionoj zajednici koja ulaže u biznise u ranim fazama razvoja, s druge strane, predstave svoje poslovne koncepte i na tržištu prikupe sredstva za finansiranje poslovanja, uz njihov nastavak poslovanja u Srbiji. 

Iskorak u odnosu na postojeće modele finansiranja samo na bazi venture capital ulaganja (investicija u inovativnu kompaniju uz sticanje vlasničkog udela u njoj), predstavlja i mogućnost trgovanja ulozima na Funderbeam platformi, što zajedno čini jedinstvenu kombinaciju kraudfanding koncepta i berzanskog trgovanja udelima u kompanijama, kroz najsavremenije tehnologije bazirane na blokčejn konceptu, poručuju sa Beogradske berze.